Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

CLAUDIO FALASCA


Architect. I live in Rome, Italy. 
I started to paint very young, then a long pause. 
In the 90s I started to paint, but without exhibiting . 
With the Roman Watercolorists  Association, of which I am the current President, in 2013 I started to show my watercolors.


Sea of hope and despair, watercolor

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου